Du kan söka psykoanalys av samma skäl som psykoterapi, men processen i psykoanalys intensifieras av att frekvensen är 3-5 gånger i veckan.

Göteborgs Psykoterapi Institut kan erbjuda dig psykoanalys av leg. psykoterapeut under utbildning. Utbildning till psykoanalytiker sker vid Svenska Psykoanalytiska Föreningen i Stockholm, utbildningen till psykoanalytiker är en kvalificerad påbyggnadsutbildning, mer information går att finna under länken;

Klicka här...    

 

Kontakt med oss får du genom att höra av dig till vår kliniksekreterare Carina Landström.Telefon: 031-711 19 29

Telefontid
Måndag kl 10.00-12.30 samt kl 15.00-16.00
Tisdag   kl  10.00-12.30
Onsdag kl  10.00-12.30 samt kl 15.00-16.00
Torsdag kl  15.00-18.00
Fredag  kl 12.00-13.00 E-post: terapi@gpsi.se

Aktuellt

Lyssna på vår nya PODCAST - Del 11

Lyssna på vår PODCAST, "Psykoterapeuter pratar på", Del 11, Sammanbrott i ungdomsåren, en halvtimmes prat om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi. Klicka på valfri länk nedan;

Soundcloud...   

Acast...     

iTunes...

Följ oss på Instagram - "Psykoterapeuterpratarpa"

Föreläsning den 27/2 med - Ann-Mari Seldén och Claes Olsson

Missa inte föreläsningen med Ann-Mari Seldén och Claes Olsson, torsdag 27/2. Ann-Mari och Claes föreläser om missbruk och dess konse- kvenser för individ och omgivning -
Vådan av att inte "gå till"
För mer detaljerad information och anmälan
Klicka här!

Terapi på vår Utbildningsklinik till reducerad kostnad

På vår utbildningsklinik tar studerande emot patienter för psykoterapi till reducerat pris. De arbetar under handledning av legitimerad psykoterapeut. Har du frågor el är intresserad anmäl dig till Carina Landström, tel 031- 711 97 51, eller mail, terapi@gpsi.se