Välkommen till Göteborgs Psykoterapi Instituts intranät.Aktuellt

Föräldrautbildning inför adoption - med start januari 2019

Kvällstid varannan torsdag      kl. 18.00-21.00. Start januari 2019. För mer information och anmälan,
Klicka här...

Lyssna på vår nya PODCAST - Del 4

Lyssna på vår PODCAST, "Psykoterapeuter pratar på", Del 4, Barnet i våldsverkaren. En halvtimmes prat om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi. Klicka på valfri länk nedan;

Soundcloud...   

Acast...     

iTunes...

Följ oss på Instagram - "Psykoterapeuterpratarpa"

Vill du arbeta med oss i en psykodynamisk professionsmiljö?

Om så är du välkommen med din ansökan. Eller kom på vårt informationsmöte den 6/11 kl 19.15.

Läs mer om anmälan till mötet, eller hur du ansöker här...