INBJUDAN TILL DELTAGANDE I KLINISKT FORSKNINGSPROJEKT

Att påbörja och avsluta psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi (BEP-SE)

En av svårigheterna när man börjar i psykoterapi kan vara att förstå dess upplägg och syfte. Det är därför angeläget att vara förberedd för psykoterapins mål och tillvägagångssätt vid den gemensamma utforskningen.

Patienten och terapeuten behöver tillsammans bygga upp ett samarbete. Likaså är det viktigt att inför avslutningen av terapin ägna särskild uppmärksamhet åt förmågan att tillämpa det man lärt sig och upplevt i terapin i vardagslivet efter avslut.

Detta projekt syftar till att uppmärksamma, tydliggöra och studera inledning och avslutning av psykoanalys och psykodynamisk psykoterapi.

 

Viss ekonomisk reducering för patient kan komma att diskuteras. 

För att läsa mer om projektet och dess tillvägagångssätt, klicka på länken nedan;

Länk inbjudan...

 


  

NYHET!
Flykt och exilGPI har nu gett ut en översättning av Sverre Varvins bok, Flykt och exil.

Boken kan beställas och köpas via vår redaktionsavdelning, m
aila till;
imago@gpsi.se

Pris 300:- stGöteborgs Psykoterapi Institut följer aktuell forskning och kunskapsutveckling inom vårt verksamhetsområde och inom GPI´s ram bedrivs psykoterapiforskning.

I praxisgrundad psykoterapeutisk forskning uppfattas och anlayseras berättelser. Genom att delta i både psykoterapipraxis och forskningspraxis får man kunskap om världen på olika sätt.

Resultatet från både aktuell forskning och från psykoanalytisk praxisbaserad kunskap utgör grunden för våra utbildningar.

 

Publikationer

Coster, A, Lundqvist, L (2017): Skrattet - psykoterapins karneval Psykoterapi, nr 3, okt 2017


Coster, A, Kallerdahl, N, Lundqvist, L, Lyngsö, E, Olsson, G och Seldén, A-M (2011): Innebörden av tid i psykoanalytisk psykoterapi (Varför måste det ta sån tid?) Psykoterapi, nr 4, dec 2014


Jallinder-Haglid, I-B (2007): Kvinnan som försvann. Insikten, Riksföreningen PsykoterapiCentrums Tidning, nr 4.

Kjellberg, B & Melin, I (2008): Våga se människan bakom grova våldsbrott. Göteborgs-Posten 2008-05-18

Kjällström, A (2001): Att förlora någon omistlig. Lars Rönnmark (red.) ”Att möta det man möter” erfarenheter från Stödcentrum efter brandkatstrofen i Göteborg. FoU i Väst, Göteborg 

Kjällström, A(2001): Förlusten och exilen. Lars Rönnmark (red.)”Att möta det man möter” erfarenheter från Stödcentrum efter brandkatstrofen i GöteborgFoU i Väst, Göteborg 

Kjällström, A, Magnusson, T, Seldén A-M (2014) Desde una conciencia en sí hasta una conciencia para sí: sobre el grupo operativo en pedagogía y tratamiento.
From a consciousness in itself to a consciousness by itself; operative groups in education and treatment.

Cigo 2014 Internationella kongressen för operativa grupper i Santiago de Chile

Kjällström, A, Magnusson, T, Rönnmark, L och Seldén A-M (2018): Kan man lära sig bli gammal? Area 3. Cuadernos de temas grupales e institucionales. 

Mogren, M (1993): Myt, kulturförståelse och psykoterapi. Mats Mogren & Ove Sernhede (red.) Oidipus vid korsvägen, Göteborgs psykoterapi Institut, Daidalos

Mogren, M (2002): A Spin in the Toyota. Joseph H. Berke, Margaret Fagan, George Mark-Pearce & Stella Pierides-Muller. Beyond Madness, PsychoSocial Interventions in Psychosis 

Olsson, C (2001): Att påverkas i arbete med trauma och katstrof. Lars Rönnmark(red.) ”Att möta det man möter” erfarenheter från Stödcentrum efter brandkatstrofen i Göteborg. FoU i Väst, Göteborg

Olsson, C (2007): Det gör ont - om psykisk smärta.Insikten, Riksföreningen psykoterapicentrums Tidning, nr 4.

Olsson, G, (2001): Forskning och praktik- kan världar mötas? Tidskrift for Norsk Psykologforening. 

Olsson, G, (2008): Berättelsen som utgångspunkt. Psykoterapi i praktik och forskning, Stockholm. Natur och kultur.

Olsson, G m fl, (red.) (2009): Psykoterapi och forskning: två praxisformer i ett spänningsfält. Nilsson, C (red.) Psykoterapeutens & psykoanalytikerns praktiska kunskap. Södertörns högskola.

Seldén, A-M (2012): Rus förför - relation förändrar. / Av A-M Seldén & B Westman. Claudia Fahlke (red.) Handbok i missbrukspsykologi: teori och tillämpning, Liber.

Redaktion

Göteborgs Psykoterapi Institut:s förlagsverksamhet har givit ut följande böcker:

  • Casement, Patrik: Att lära av patienten
  • Casement, Patrik: Att lära av våra misstag
  • Laing, Ronald: Det delade självet
  • Lewis Herman, Judit: Trauma och tillfrisknande
  • Pettersson, Erik, Sernhede, Ove (red): Psykoanalytisk beröring
  • Varvin, Sverre: Flykt och Exil

För information och beställning: imago@gpsi.se


Länkar

www.psykodynamiskt.nu

Aktuellt

Lyssna på vår nya PODCAST - Del 11

Lyssna på vår PODCAST, "Psykoterapeuter pratar på", Del 11, Sammanbrott i ungdomsåren, en halvtimmes prat om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi. Klicka på valfri länk nedan;

Soundcloud...   

Acast...     

iTunes...

Följ oss på Instagram - "Psykoterapeuterpratarpa"

Föreläsning den 27/2 med - Ann-Mari Seldén och Claes Olsson

Missa inte föreläsningen med Ann-Mari Seldén och Claes Olsson, torsdag 27/2. Ann-Mari och Claes föreläser om missbruk och dess konse- kvenser för individ och omgivning -
Vådan av att inte "gå till"
För mer detaljerad information och anmälan
Klicka här!

Terapi på vår Utbildningsklinik till reducerad kostnad

På vår utbildningsklinik tar studerande emot patienter för psykoterapi till reducerat pris. De arbetar under handledning av legitimerad psykoterapeut. Har du frågor el är intresserad anmäl dig till Carina Landström, tel 031- 711 97 51, eller mail, terapi@gpsi.se