Föreläsning med Ann-Mari Seldén och Claes Olsson


Vådan av att inte "gå till" -
Utagerande i missbruk och konsekvenserna för individen och omgivningen     


claes o Am dubbel 1Välkommen till föreläsning med Ann-Mari Seldén och Claes Olsson, leg  psykoterapeuter, 
verksamma vid Göteborgs Psykoterapi Insitut, med lång erfarenhet av arbete med missbrukareoch dess anhöriga.                

Missbruk av alkohol och droger är en överlevnadsstrategi, ett skapat bålverk mot psykiskt lidande som hotar att överväldiga individen. Ruset dövar ångest och smärta samtidigt som drogandet i sig skapar ångest och smärta.

I vår föreläsning sätter vi fokus på missbruksbeteendet. Vi belyser olika aspekter av beteendet, dess förlopp samt konsekvenser för individ och närstående. Vi granskar särskilt missbrukarens sätt att
inte gå till, d v s att undvika.

 

Föreläsare          Ann-Mari Seldén och Claes Olsson

Tid                      Tor 27/2, 2019 kl 18.30 - 20.30        

Plats                   Göteborgs Litteraturhus, Lagerhuset, Heurlins plats 1B (porten i husets bortre ände)            

Anmälan             Senast den 25/2 till adm@gpsi.se eller på tel; 031-711 97 51    

Kostnad              50:- betalas efter anmälan och senast den 25/2 till PG: 15 87 44-3 eller
                           med Swish: 123 320 56 55


För att vara säker på en plats och för vår planering, ber vi er vara ute i god tid med anmälan.

 


 

Internationella kongressen för operativa grupper i Santiago de Chile 


Göteborgs Psykoterapi Institut deltog i den Internationella kongressen för operativa grupper i Santiago de Chile augusti 2014 .

Tre av våra medlemmar Anders Kjällström, Thord Magnusson och Ann-Mari Seldén, presenterade sitt paper ”From a consciousness in itself to a consciousness by itself; operative groups in education and treatment”.
GöteborgsseminariernaGöteborgsseminarierna är ett forum där inbjudna föreläsare presenterar sina tankegångar kring psykoanalysen av idag. Målsättningen är att ge kliniskt verksamma terapeuter och andra intresserade möjlighet att ta del av svensk och internationell teoribildning samt att medverka till att utveckla den professionella kulturen. Göteborgsseminarierna startade 1989.

Kulturseminarier


Göteborgs Psykoterapi Institut arrangerar kontinuerligt seminarier som från olika utgångspunkter diskuterar psykoanalys och kultur. Kulturseminarierna är en mötesplats för ömsesidigt utbyte mellan psykoanalys och andra vägar till förståelse av människan.

                             Arr

 

Aktuellt

Lyssna på vår nya PODCAST - Del 11

Lyssna på vår PODCAST, "Psykoterapeuter pratar på", Del 11, Sammanbrott i ungdomsåren, en halvtimmes prat om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi. Klicka på valfri länk nedan;

Soundcloud...   

Acast...     

iTunes...

Följ oss på Instagram - "Psykoterapeuterpratarpa"

Föreläsning den 27/2 med - Ann-Mari Seldén och Claes Olsson

Missa inte föreläsningen med Ann-Mari Seldén och Claes Olsson, torsdag 27/2. Ann-Mari och Claes föreläser om missbruk och dess konse- kvenser för individ och omgivning -
Vådan av att inte "gå till"
För mer detaljerad information och anmälan
Klicka här!

Terapi på vår Utbildningsklinik till reducerad kostnad

På vår utbildningsklinik tar studerande emot patienter för psykoterapi till reducerat pris. De arbetar under handledning av legitimerad psykoterapeut. Har du frågor el är intresserad anmäl dig till Carina Landström, tel 031- 711 97 51, eller mail, terapi@gpsi.se