Föreläsning med Jonna Bornemark

"Mätandets inverkan på vårdande yrken - hur kan vi tänka och förhålla oss?"

Sensommaren 2018 kom hennes nya uppmärksammade bok "Det omätbaras renässans - en uppgörelse med pedanternas världsherravälde".

Jonna Bornemark, Filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns Högskola, medverkar regelbundet i Sveriges Radios Filosofiska rummet, och 2017 var hon värd för Sommar i P1.

Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem går att lösa genom att spalta upp, mäta och kvanifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt. Allt och alla blir siffror och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke. Jonna Bornemarks uppmaningar att bjuda mikromoststånd mot förpappringen av mellanmänskliga yrken har fått stort gehör över hela landet och hennes bok "Det omätbaras renässans" diskuteras flitigt.

Bild Jonna 2

Föreläsning  vt - 2019

Föreläsare          Jonna Bornemark         "Mätandets inverkan på vårdande yrken -
                                                                  hur kan vi tänka och förhålla oss?"

Tid                      Fre 15/2, 2019 kl 09.00-11.00             
                          

OBS Ny plats!   Göteborgs Litteraturhus, Lagerhuset, Heurlins plats 1 B,
                           (porten i husets bortre ände, mot älven)

Anmälan             Senast den 12/2 till adm@gpsi.se eller på tel; 031-711 97 51    

Kostnad              50:- betalas efter anmälan till PG: 15 87 44-3 eller med Swish: 123 320 56 55


För att vara säker på en plats och för vår planering, ber vi er vara ute i god tid med er anmälan.

Internationella kongressen för operativa grupper i Santiago de Chile 

Göteborgs Psykoterapi Institut deltog i den Internationella kongressen för operativa grupper i Santiago de Chile augusti 2014 .

Tre av våra medlemmar Anders Kjällström, Thord Magnusson och Ann-Mari Seldén, presenterade sitt paper ”From a consciousness in itself to a consciousness by itself; operative groups in education and treatment”.
GöteborgsseminariernaGöteborgsseminarierna är ett forum där inbjudna föreläsare presenterar sina tankegångar kring psykoanalysen av idag. Målsättningen är att ge kliniskt verksamma terapeuter och andra intresserade möjlighet att ta del av svensk och internationell teoribildning samt att medverka till att utveckla den professionella kulturen. Göteborgsseminarierna startade 1989.

Kulturseminarier


Göteborgs Psykoterapi Institut arrangerar kontinuerligt seminarier som från olika utgångspunkter diskuterar psykoanalys och kultur. Kulturseminarierna är en mötesplats för ömsesidigt utbyte mellan psykoanalys och andra vägar till förståelse av människan.

                             Arr

 

Aktuellt

Föreläsning den 15 feb med Jonna Bornemark

Missa inte föreläsningen med Jonna Bornemark fredag den 15 feb kl 09.00 i Göteborgs Litteraturhus. Jonna föreläser kring "Mätandets inverkan på vårdande yrken - hur kan vi tänka och förhålla oss?"

För mer information och anmälan klicka här...

Lyssna på vår nya PODCAST - Del 5

Lyssna på vår PODCAST, "Psykoterapeuter pratar på", Del 5, Skratt och lek. En halvtimmes prat om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi. Klicka på valfri länk nedan;

Soundcloud...   

Acast...     

iTunes...

Följ oss på Instagram - "Psykoterapeuterpratarpa"

Föräldrautbildning inför adoption - med start januari 2019

Kvällstid varannan torsdag      kl. 18.00-21.00. Start 24 januari 2019. För mer information och anmälan,
Klicka här...